KDE NÁS NÁJDETE

Obchodné meno: DANERING, spol. s r.o.

Oddiel: Sro Vložka číslo: 1376/T

Sídlo: Kračanská cesta 1179/46, Dunajská Streda 929 01
Deň zápisu: 01.08.1991
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 18046860
IČ DPH: SK2020366139
Bankové spojenie:
IBAN: SK88 0900 0000 0000 2190 9846
BIC: GIBASKBX
Slovenská sporiteľňa a.s.